Ръст на плащанията през ПОС терминала отчита НАП Кърджали за 2023 година

Икономика

36 400 са плащанията направени през 8-те физически ПОС – терминала във фронт-офиса за обслужване през 2023 г., през които са платени близо 18 млн. и 100 хил. лв. данъчни и осигурителни задължения.
През данъчна кампания 2023 са били обработени в офис Кърджали 13406 бр. декларации по ЗДДФЛ , от които 9720 са подадени с ПИК / което е 73 % от общия брой/ и 1 666 броя с КЕП. Или 85 % от формулярите са изпратени онлайн.
За същия период са приети и близо 24 000 осигурителни декларации и заявления подадени от работодатели, осигурители и самоосигуряващи се лица.
Най-търсената услуга през 2023 г. е била свързана със здравноосигурителния статус – 13 630 граждани са подали декларация за възникване на задължения за внасяне на здравни вноски. С близо 100 повече пък са издадените Справки за периоди без здравно осигуряване.
Близо 8 хиляди са изпратените отговори до съдия – изпълнител във връзка с техни запитвания /общо по чл. 74 и чл.191/.
4 370 са приетите и обработени заявления за ползване на електронни услуги на НАП, като близо 3100 са ПИК –кодове.

Близо 4 хиляди са издадените удостоверения за наличие или липса на задължения, за декларирани данни и за платени данъци и осигуровки.
Арда нюз