От 1 януари плащаме осигуровки върху по-високи доходи

Икономика

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се вдига до размера на минималната заплата – 933 лв. Това не се отнася за регистрираните земеделски производители, които не определят окончателен размер на осигурителния доход за дейността по производство на непреработена растителна и/или животинска продукция. Максималния размер на осигурителния доход е увеличен от 3400 лв. на 3750 лв.
От 1 януари 2024 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не упражняват трудова дейност като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно по 37,32 лева.
Арда нюз