ОБЯВА

На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА, чл.8 от Глава II от Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от общинския поземлен фонд и в изпълнение на Решение №530/24.02.2023 г. на […]

ОБЯВА

 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Н. Й. ВАПЦАРОВ” гр. Момчилград- 6800, ул. “Войнишка” №1, тел./03631/ 21-19,22-54, E-mail: sou_mg@abv.bg На основание Заповед № 886 от 15.03.2023 г. на директора на училището и Наредбата за […]

ПОКАНА

П О К А Н А № 3 На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, С В И К В А М  На […]

Община Кърджали стартира кампания „Мисли зелено- компостирай фамилно”

Община Кърджали обявява кампания за безвъзмездно раздаване на 280 бр. съдове за домашно компостиране с обем 320 л. Всички живущи в град Кърджали, желаещи да получат компостери, които да разположат […]

ОБЯВА

От 15.03.2023г. Професионална гимназия по селско и горско стопанство – град Кърджали обявява прием на документи за курс за категория Твк – (тракторист) Завършилите курса на обучение да придобият необходимите […]

ОБЯВА

ОБЯВА за прием на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от СВОМР на СНЦ Местна инициативна група „Минерални […]

ОБЯВА

На основание чл.110, ал.2 от НРПУРОИ в община Ардино във връзка с  чл. 14, ал.7  от Закона за общинската собственост  и чл.17, ал.1 от НРПУРОИ в Община Ардино, в изпълнение […]

ОБЯВА

На основание чл.110  от НРПУРОИ в община Ардино във връзка с чл.35,ал.1  и чл. 98, ал.1 от НРПУРОИ в община Ардино и в изпълнение на Решение №535 от 24.02.2023 год. […]

О Б Я В А

На 23.03.2023 г. от 10.00 ч. в Регионална дирекция по горите Кърджали  /гр.Кърджали, ул.”Васил Левски” №2/ ще се проведе търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи: Позиция №1 […]

Поздравление на кмета на Община Кърджали д-р инж. Хасан Азис по случай Международния ден на жената – 8 март

Уважаеми дами, За мен е удоволствие да Ви поздравя с Вашия прекрасен празник – 8 март- Деня на майката, на жената, на човека, който винаги е до нас. Нека в […]

Поздравителен адрес от Ресми Мурад, областен председател на ДПС по случай Международния ден на жените – 8 март

Уважаеми дами, Поздравявам Ви по повод Международния ден на жената – 8 март! Жената е олицетворение на добротата, на топлината и любовта. Жената е сила и баланс. Вие сте тези, […]

Поздравление на Цвета Караянчева и кандидатите за народни представители на ГЕРБ по случай 8 март – Международен ден на жената

Честит празник на всички дами – съпруги, майки и любими! Бъдете здрави, жизнерадостни,  вдъхновяващи, копринено нежни, прелестни като утрото ! Бъдете волни като попътен вятър, изтъкани от хубост и копнеж, […]

Поздравление на председателя на БСП-Кърджали Милко Багдасаров по повод 8 март – Международен ден на жената

Уважаеми дами, Сърдечно Ви поздравявам по повод най-нежния и красив празник – 8 март. На днешния специален ден се обръщам с думи на благодарност към Вас – едно от чудесата […]

Поздравления на кметове и Общински съвети по случай 8 март – Международен ден на жената

Кметът на община Джебел Неджми Али и Общински съвет-Джебел поздравяват дамите от общината с празника им 8-ми март! Приемете нашата признателност за усмивките, добротата, и за вашия стремеж да направите […]

Поздравления на фирми и организации по случай 8 март – Международен ден на жената

  Уважаеми дами, Приемете моите искрени поздрави по случай 8 март – Международния ден на жената! Неслучайно празникът на жената посрещаме през пролетта, когато природата ни пленява с красота и […]

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ДАНИЕЛ ДЕЛЧЕВ ПО СЛУЧАЙ 3 МАРТ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ГОСТИ НА ГРАД КЪРДЖАЛИ,  За мен е чест да Ви поздравя по случай националния празник – Трети март! Позволете ми да изразя своята почит пред родолюбието и […]

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Д-Р ИНЖ. ХАСАН АЗИС ПО СЛУЧАЙ 3 МАРТ

Кметът д-р инж. Хасан Азис поздравява всички кърджалийци по повод Националния празник 3-ти март Уважаеми кърджалийци, Трети март е денят, в който се прекланяме пред паметта и подвига на всички […]

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДПС РЕСМИ МУРАД ПО СЛУЧАЙ 3 МАРТ

Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай Националния празник на Република България – 3 март. Трети март е денят, в който се прекланяме пред паметта и подвига на хиляди българи – […]

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПО СЛУЧАЙ 3 МАРТ ОТ КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ

Кметът на община Ардино инж.Изет Шабан и Общински съвет-Ардино поздравяват всички жители на общината с Националния празник 3 март! Честит празник! Нека вярата в светлото бъдеще за България не ни […]

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПО СЛУЧАЙ 3 МАРТ ОТ ФИРМИ И ОРГАНИЗАЦИИ

Изпълнителният директор на „Пазар на производителите- Кърджали ” ЕАД Рамадан Вели поздравява жителите на община Кърджали с Националния празник 3 март!  Приемете искрените ми поздравления и пожелания за здраве и […]

О Б Я В А

О Б Я В А за представяне на проектни предложения по процедура BG 06 RDNP001-19.199 МИГ Стамболово-Кърджали 54 Мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка […]

П О К А Н А

П О К А Н А № 2 на основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, С В И К В А М На […]

ПОКАНА

УС на СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54“ кани всички свои членове да вземат участие в Общото събрание, което ще се проведе на 09.03.2023 г. от 10.00 ч. в залата […]

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

Община Кърджали обявява процедура по излъчване на Спортист на столетието. В срок до 15.03.2023 г. могат да се подават мотивирани предложения за номинирани състезатели, придружени с доказателствен материал за постигнати […]