П О З Д Р А В Л Е Н И Е

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан поздрави зам.-председателя на Обществения съвет „Закрила на културното наследство“ Селяхидин Карабашев по повод неговия 75-ти рожден ден. Поднесе искрени пожелания за крепко здраве […]

Обява

На основание чл.110, ал.2 от НРПУРОИ в община Ардино във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.23, ал.2 от НРПУРОИ в Община Ардино, в изпълнение Решение […]

Обява

за представяне на проектни предложения по процедура BG 06DNP001-19.214  на МИГ Стамболово-Кърджали 54 Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез прилагането на […]

СНЦ МИГ „Минерални бани – Черноочене” обявява Прием по процедура с № BG06RDNP001-19.508, мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – ТРЕТИ КРАЕН СРОК

по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.  чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ […]

СНЦ МИГ „Минерални бани – Черноочене” обявява Прием по процедура с № BG06RDNP001-19.767, мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ – ТРЕТИ КРАЕН СРОК

за подбор на проектни предложения за предОставяне на безвъзмездна финансова помощ ПО МЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА “ , ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ,  ФИНАНСИРАНА ПО […]

Покана

Във връзка с множеството постъпили въпроси по повод публикуваните резултати от оценката на постъпилите предложения  по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, […]

Покана

до жителите на община Черноочене за участие в подготовката по изготвяне на бюджета за 2024г. и публичното му обсъждане Със Заповед №6/04.01.2024г. Кметът на Община Черноочене инж. Айджан Ахмед стартира […]

Обява

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯBЯВА КОНКУРС За избор на експерт „Комуникация, информация и логистика” в Областен информационен център (ОИЦ) – Кърджали, при следните условия: МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Образователна степен: […]

Обява

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯBЯВА КОНКУРС За избор на Управител на Областен информационен център (ОИЦ) – гр.Кърджали, при следните условия: МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Образователно-квалификационна степен: висше образование, степен „магистър”. […]

Уведомление

На основание чл.66 от АПК и във връзка с чл.66 от ЗМДТ, Общински съвет – Черноочене уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за […]

Покана

На основание чл. 83, ал. 1, т. 5 и във връзка с чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кметът на община Ардино – инж. Изет Изет Шабан […]

Обява

На основание чл.110  от НРПУРОИ в община Ардино във връзка с чл.35,ал.1  от  ЗОС , чл.35,ал.1  и чл. 99 от НРПУРОИ в община Ардино и в изпълнение на Решение №30  […]

Обява

На основание чл.110, ал.2 от НРПУРОИ в община Ардино във връзка с  чл. 14,  ал.1   от Закона за общинската собственост  и  чл.21  от НРПУРОИ в Община Ардино, в изпълнение на […]

Обява

На основание чл.110, ал.2 от НРПУРОИ в община Ардино във връзка с  чл. 14,  ал.1   от Закона за общинската собственост  и  чл.21  от НРПУРОИ в Община Ардино, в изпълнение на […]

Обява

На основание чл.110, ал.2 от НРПУРОИ в община Ардино във връзка с  чл.14,   ал.7  от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1 и чл.23, ал.2 от НРПУРОИ в Община Ардино,  […]

ЧНГ 2024! Поздравление от областния управител Никола Чанев

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИКОЛА ЧАНЕВ желае на всички жители на област Кърджали весело посрещане на Новата 2024 г! Нека е мирна и щедра, наситена с позитивни емоции и градивни дела, осмислена, […]

ЧНГ 2024! Поздравление от кмета на община Кърджали Ерол Мюмюн

Ерол Мюмюн, Кмет на община Кърджали: СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ, Позволете ми да Ви поздравя с настъпващата Нова година и да Ви пожелая здраве, късмет и благоденствие! Нека в домовете на всички […]

ЧНГ 2024! Поздравление от Цвета Караянчева и ръководството на ПП ГЕРБ

ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА И РЪКОВОДСТВОТО НА ПП ГЕРБ Поздравяват всички кърджалийци с настъпването на Новата 2024 г с пожелание за здраве, изобилие, обществено добруване, политическа зрялост, личен и професионален възход. Щастлива […]

ЧНГ 2024! Поздравление от Милко Багдасаров, областен председател на БСП

В  навечерието на Новата година приемете моите сърдечни пожелания за здраве и късмет във всеки дом, за благополучие и успехи във всяко ваше начинание. Нека има искреност и взаимност в […]

Поздравление от областния управител Никола Чанев

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИКОЛА ЧАНЕВ Пожелава Весела Коледа на всички християни! Бъдете здрави, щедри и добротворни, праведни в мислите и делата си! Нека духът на Рождеството осмисли дните ни, да са […]

Поздравление от Цвета Караянчева и ръководството на ПП ГЕРБ

ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА И РЪКОВОДСТВОТО НА ПП ГЕРБ поздравяват християните с предстоящите коледни празници и раждането на младенеца! Да са здрави семействата ни, светът да е мирен и спокоен, да се […]

Областна дирекция „Земеделие“ обявява търг за продажба на земя частна държавна собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ

З А П О В Е Д   РД-04-191 гр. Кърджали, 11.12.2023 г.   На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на Областните дирекции “Земеделие” (обн. ДВ, бр. […]

СЪОБЩЕНИЕ от ВиК

„Водоснабдяване и канализация” ООД – град Кърджали съобщава на своите абонатите, че на 07.12.2023 година /четвъртък/ поради направа на връзки на ПСПВ Енчец по проект Воден цикъл ще бъде преустановено […]

ПОКАНА

П О К А Н А № 3 На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, С В И К В А М На […]

ОБЯВА

На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА, чл.8 от Глава II от Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от общинския поземлен фонд и в изпълнение на Решение №643/18.09.2023 г. на […]