257 данъчни декларации са подадени в НАП Кърджали от началото на годината, 62 от тях по електронен път

Водещи, Икономика

Данъчна кампания 2024 започна спокойно в офис на НАП Кърджали. Първата декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ е подадена с ПИК  в първите часове на 10 януари. Клиентът е декларирал доходи от трудови правоотношение с Приложение № 1 и Справка за окончателния размер на осигурителния доход и си е платил дължимия данък.

Към този момент са подадени общо 257 бр. декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ, от които 62 са по електронен път, останалите са подадени на хартиен носител – 195 в офиса на приходната агенция. Това съобщи на пресконференция пред медиите шефката на приходната агенция в Кърджали Нермин Сали.

Срокът за деклариране на получените през 2023 година доходи, облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа, и ползването на данъчни облекчения е 30 април 2024 г.

В началото на март в Портала за електронни услуги на НАП ще е достъпна предварително попълнената декларация за облагане на доходите на физически лица. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис, ще могат да се възползват от предварително въведената в декларациите им информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения,  граждански договори и хонорари, субсидии, изплатени на земеделски производители, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица, доходи от продажби в интернет с цел печалба и др.

Лицата, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си от 1 март до 1 юли 2024 г., тъй като тази година 30 юни е неработен ден. Това е срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък /чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези данъци е 1 юли 2024 г.

При деклариране онлайн и плащане на дължимите данъци до 31 март данъкоплатците могат да се възползват от 5 % отстъпка. Като важно условие  за това е към момента на подаване на декларацията да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и да се внесе данъка за довнасяне до 31 март на следващата година. Тази година, тъй като 31.03.2024 г. е неприсъствен ден, срокът за ползване на отстъпката изтича на 01.04.2024 г.;

Годишната данъчна декларация може да се подаде по електронен път в Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) от НАП или квалифициран електронен подпис (КЕП);

На място в офисите на агенцията, по пощата с обратна разписка и в офис на Български пощи.

И през тази  кампания очакваме значителен да бъде броя на подадените декларации за ползване на данъчни облекченията за деца и деца с увреждания, като размера на облекченията не е променен от миналата година. Ще припомня, че  размера зависи от броя на децата, уточни Нериман Сали

-за едно дете сумата за получаване е 600 лв; за две – 1200 лв., за три и повече до 1800 лв.

А за едно дете с увреждане – сумата е до 1200 лв. Родителите на деца с увеждане имат право да ползват и двете данъчни облекчения.

Ако родителите не са се възползвали от тази възможност пред работодател до 31.12.2023 г. то те могат да подадат ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 30.04.

Срокът за възстановяването на надвнесения данък е до 1 месец след подаването на ГДД.

Най-важното условие, за да се ползва данъчното облекчение за деца, е  лицето да няма неплатени публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение.

Арда нюз