Около 600 ученици прекрачиха прага на училищата в Чернооченско

Вместо цветя за учителите, по инициатива на родители и училищното ръководство, учениците събраха пари в помощ на връстниците си от бедстващите села в община Карлово

Откриха новата учебна година в Чернооченско.Около 600 ученици прекрачиха прага на училищата на територията на община Черноочене.

Гости на откриването в Средно училище „Христо Смирненски“ в общинския център бяха председателят на Общински съвет-Черноочене Бедрие Газиюмер и кметът на общината Айдън Осман.

В школото, където учат близо 500 деца, тържеството започна с издигане на националния флаг, изслушване на химна и посрещане на училищното знаме.

Вместо цветя за учителите, по инициатива на родители и училищно ръководство учениците събраха пари в помощ на връстниците си от бедстващите села в община Карлово.

Директорът на училището Иван Стойков пожела една успешна година на учениците и учителите.

Кметът на Община Черноочене Айдън Осман поздрави всички ученици, учители и родители с първия учебен ден. Той подчерта, че един от основните приоритети на общинската управа е подобряване условията, в които се осъществява учебно-възпитателния процес и опазване на училищната мрежа.

Въпреки предизвикателствата, които естествените демографски процеси поставят през образованието в малките населени места, Община Черноочене ще продължава да дофинансира от общинския бюджет издръжката на слетите и маломерни паралелки по училищата, увери Айдън Осман.

Община Черноочене запазва придобивката – извозването на учениците и децата в детските градини до населените места. Запазва се и поевтиненото столово хранене в училищата.

 

Исмет ИСМАИЛ

 

Около 600 ученика прекрачиха прага на училищата в Чернооченско

 

Вместо цветя за учителите, по инициатива на родители и училищното ръководство, учениците събраха пари в помощ на връстниците си от бедстващите села в община Карлово

 

Откриха новата учебна година в Чернооченско.Около 600 ученика прекрачиха прага на училищата на територията на община Черноочене.

Гости на откриването в Средно училище „Христо Смирненски“ в общинския център бяха председателят на Общински съвет-Черноочене Бедрие Газиюмер и кметът на общината Айдън Осман.

В школото, където учат близо 500 деца, тържеството започна с издигане на националния флаг, изслушване на химна и посрещане на училищното знаме.

Вместо цветя за учителите, по инициатива на родители и училищно ръководство учениците събраха пари в помощ на връстниците си от бедстващите села в община Карлово.

Директорът на училището Иван Стойков пожела една успешна година на учениците и учителите.

Кметът на Община Черноочене Айдън Осман поздрави всички ученици, учители и родители с първия учебен ден. Той подчерта, че един от основните приоритети на общинската управа е подобряване условията, в които се осъществява учебно-възпитателния процес и опазване на училищната мрежа.

Въпреки предизвикателствата, които естествените демографски процеси поставят през образованието в малките населени места, Община Черноочене ще продължава да дофинансира от общинския бюджет издръжката на слетите и маломерни паралелки по училищата, увери Айдън Осман.

Община Черноочене запазва придобивката – извозването на учениците и децата в детските градини до населените места. Запазва се и поевтиненото столово хранене в училищата.

 

Исмет ИСМАИЛ