72 кърджалийци са използвали възможността да подадат коректна данъчна декларация

На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации от физическите и юридическите лица. Гражданите и фирмите имат възможност еднократно да коригират данните, посочени в годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица и формуляра за облагане с корпоративни данъци на юридическите, напомниха от офиса на приходната администрация в Кърджали.

„Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация, но преди 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година. Физическите лица могат да направят корекции в периода 30 април – 30 септември. За юридическите лица, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, този срок започва от 30 юни и продължава до края на септември. Те подават коригиращата си декларация онлайн, чрез електронните услуги на приходната агенция, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с електронен подпис. „, уточни директора на приходната администрация тук г-жа Елван Гюркаш.

„След изтичането на срока за подаване на годишни данъчни декларации 30 април / 30 юни 2022 година към момента 72 задължени лица от Кърджали са се възползвали от възможността сами да коригират годишните си декларации, като са подали нови в местния офис на Агенцията.“, съобщи още г-жа Елван Гюркаш.

От офиса на приходната администрация напомниха още, че до края на този месец юридическите лица, които са имали дейност през 2021 г. са длъжни да обявят Годишни финансови отчети в Търговския регистър. Ако дружеството не е имало дейност през предната година, тогава не се подават ГФО, а Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч  или т.нар. декларация за неактивност.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи в сайта на приходната агенция – https://nra.bg/wps/portal/nra/nachalo или на телефона на НАП – 0700 18 700 на цената на един разговор или съобразно тарифата на мобилния оператор.