Инспекцията по труда в Кърджали е извършила 169 проверки за месец март

През месец март проверяващи от  кърджалийската Инспекция по труда са извършили 169 проверки по спазване на трудово законодателство. Контрольорите  са установили 688   нарушения.   390 от тях са  по здравословни и безопасни условия на труд, а  298 по Кодекса на труда. Това съобщи инж.Костадин Стратиев – директор на трудовата администрация.

Инспекторите по труда са приложили 683 принудителни административни мерки, като  680 от тях са задължителни предписания по чл.404 от Кодекса на труда. При две от мерките са спрени машини и съоръжения в производството.  Съставени са общо 40 акта за установени административни нарушения, като 37 от тях са за нарушения на норми, регламентиращи трудовите правоотношения, 3  за нормите по осигуряване на ЗБУТ  и 11 за неизпълнени задължителни предписания.

Най-голям брой нарушения на трудовото законодателство са установени в отраслите „Производство  на облекло”, „Търговия на дребно” и „ Строителство”.

Сузан ТАХИР