Електрониката бе домакин на екофорума „Земята-наш дом”

В ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ се проведе регионална среща за добри практики в екологичното образование и възпитание на учениците под надслов  „Земята – наш дом“. Срещата бе организирана съвместно с Обединен детски комплекс и Регионалния инспекторат по образованието.  Целта на събитието бе да се даде по-широка гласност на работата на учителите и учениците в областта на екологичното възпитание на младите хора. 

Професионалната гимназия  от години работи целенасочено и последователно по проблемите на опазване на околната среда. От 2008 година досега възпитаници на училището участват в международни проекти в Испания и Германия – провеждане на стаж в предприятия за екологична енергия по „Програма Леонардо да Винчи“. През лятото отново 10 ученици от Електрониката   ще проведат производствената си практика във високо технологични предприятия за производство на енергия от ВЕИ, но този път в гр.Висеу, Португалия.

Учениците от  „Евроекоклуб” представиха работата си по проект „Да спасим Планетата – нашият дом!“, реализиран в електронната платформа за междуучилищно сътрудничество в Европа eTwinning. Заедно със своите партньори от Франция, Кипър, Литва, Португалия и Румъния  кърджалийските тийнейджъри участват в  презентации по наболели екологични проблеми  като „Основни замърсители на околната среда“ и „ Влияние на основните замърсители върху здравето на човека“. Работният език на проекта е английски. Чрез платформата  е Twinning се публикуват всички продукти (презентации, табла и материали). Така те са достъпни за ползване от всички, които се интересуват от темата, както в България, така и в училищата в цяла Европа. Учениците споделиха, че работата по проекта им е показала, че основните екологични проблеми са общи за всички страни и всички заедно трябва да работим за тяхното разрешаване.

Представен бе  и международният   проект по програма „Коменски“ – „Да се научим да живеем здрави“, по който ПГЕЕ работи втора година. Партньори са училища от Литва, Италия, Полша, Естония, Австрия, Латвия и Турция.

Всички участници в срещата доказаха, че познават основните екологични проблеми. Периодично организират интересни и разнообразни прояви, свързани с изучаване и опазване на  биоразнообразието на региона. Голям интерес предизвика изложбата на макети и табла на екологична тематика, сувенири от отпадъчни материали, представени от участниците в срещата от ПГ „Васил Левски“ – гр. Кърджали, ПГОД „Евридика“, СОУ „Отец Паисий“, ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“. В атракция за участниците  и гостите се превърнаха демонстрираните управляеми модели на вертолети и самолети, изработени от „Модел клуб“ – клуб по авиомоделизъм, който през следващата учебна 2013/2014 година ще заработи в ПГЕЕ “Капитан Петко войвода“.

Всички  опитаха от вкусотиите, приготвени от участниците в клуб „Българска национална кухня“ в ПГЕЕ. Събитието се превърна в своеобразен празник и завърши с пожелания за нови срещи.

Арда нюз