От 12 дни – 4 с обгазявания от ОЦК

4 пъти ОЦК е обгазявал Кърджали със серен диоксид за 12 дни от Новата 2010 година, сочи справката на Изпълнителната агенция по околна среда. Първото изпускане на отровен газ е било регистрирано на 6 януари. За този ден според данните на автоматичната измервателна станция ОЦК е изпуснал серен диоксид с концентрация 1,51 пъти над нормите. Ден по-късно на 7 януари металургичния комбинат е атакувал отново кърджалийци, но този път стойностите са били 2,67 пъти над допустимото. Обгазявания със серен диоксид е имало на 10 януари, когато концентрацията на отровния газ са били 1,15 пъти над пределните стойности. Последното замърсяване на атмосферния въздух на Кърджали с източник ОЦК е било регистрирано на 11 януари. В този ден серният диоксид е бил 1,61 пъти над допустимите норми.