Инж. Сунай Хасан участва в Комисия за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво

Председателят на Общински съвет – Момчилград инж. Сунай Хасан и председателят на местния парламент в Мездра Делян Дамяновски са включени в Комисия за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Те са излъчени от УС на Националната асоциация на председателите на общински съвети. Поименният състав на членовете на комисията е определен със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев.
Комисията беше създадена на 29 юли 2010г. с Решение на Съвета по децентрализация на държавното управление и представлява орган за изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на Съвета на Европа. Тя получи официална акредитация на 7 декември 2010г. в Страсбург от Европейската платформа на заинтересованите страни. България е първата от пилотните страни – участнички в стратегията, която получи право да удостоява с приз за иновации и добро управление български общини. Призът представлява кристален многостен. Върху него са гравирани 12 принципа на добро управление. Той е морална награда за постижения и стимул в сферата на доброто демократично местно управление. Първото заседание на комисията ще се състои на 14 януари в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В Комисията участват още доц.д-р Милена Стефанова и д-р Елена Калфова, философски факултет на Софийски университет „Св.Климент Охридски”, Борислав Цеков, гл.секретар на омбудсмана, областният управител на Софийска област Красимир Живков, кметът на Добрич Детелина Николова, Златко Живков, кмет на Монтана, Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините и др.