Таушанова участва в редовно заседание на Министерския съвет

Областният управител Иванка Таушанова подкрепи исканията на тютюнопроизводителите да получат средства за реколта 2010 по Схемата за национални доплащания. Тя участва в днешното редовно заседание на Министерския съвет, на което внесе писмено становище относно преструктурирането на отрасъла и необходимостта на стопаните да бъдат изплатени одобрените между 50 и 70 милиона лева. „Реколта 2010 е първата, за която производителите няма да получат премии и която ще се търгува според сега действащия Закон за тютюна и тютюневите изделия. Очакванията на търговците са средната изкупна цена на ориенталските тютюни да е приблизително 3,90 лева, а тя няма да покрие направените разходи. За да бъдат компенсирани стопаните и техните семейства, е важно да бъде осигурено допълнително финансиране по схемата за национални доплащания”, се казва в писмото. В него се подчертава, че предстоящата либерализация на пазара среща силна подкрепа от страна на производителите и ще позволи суровината да се търгува на реални цени, но тя няма да влезе в сила по време на тазгодишната изкупна кампания. Таушанова е категорична, че предоставянето на държавна помощ за реколта 2010 ще облекчи тежестта, която хората понасят и ще допринесе за по-плавния преход от субсидирано към пазарно ориентирано тютюнопроизводство.