Холандци ще ни учат на екология, земеделие и туризъм

Водещи, Общество

Меморандум за сътрудничество между област Кърджали и Регион Хага, Холандия ще подпишат на 2 октомври областният управител Иванка Таушанова и Марсел Хаутзахер, политически ръководител по зелена политика, отдих и туризъм на Регион Хага. Област Кърджали и Регион Хага за втори път са партньори по европейски проект, в рамките на който следващата седмица тук предстои работно посещение на холандски специалисти. Марсел Хаутзахер, Кейс Мидема, Ян Терморсхаюзен и Цвета Велинова ще участват в двудневен семинар на тема „Механизъм за вземане на управленски решения в област Кърджали през погледа на холандски експерти от Регион Хага. Възможности и перспективи”. Форумът ще се проведе на 2 и 3 октомври в зала 301 на областната администрация. Поканени са народни представители, заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов, директорът на дирекция Оперативна програма „Административен капацитет” в министерството на финансите Моника Димитрова, Веска Янева, директор на дирекция “Регионална координация” в МС и др. Участие в семинара са потвърдили кметове на общини и председатели на Общински съвети, ръководители на териториални структури на държавната администрация, представители на браншови организации и др. Събитието ще бъде открито с експозе на областния управител Иванка Таушанова и презентация на Марсел Хаутзахер.

Гостите от Холандия ще представят дългогодишния си опит в управлението, планирането и дългосрочните стратегии в сферата на земеделието, екологията и туризма. Г-н Кейс Мидема е началник отдел „Териториално планиране на Регион Хага”, Ян Терморсхаюзен е старши експерт по интегрирана инфраструктура и обществен транспорт, а г-жа Цвета Велинова е експерт по териториално планиране, зелена политика и европейско сътрудничество. Ще бъдат широко дискутирани механизмите за вземане на решения в сферата на туризма, околната среда и аграрния сектор в област Кърджали.

Форумът се организира по проект „Правото на добро управление – гарантирано право на гражданите в област Кърджали”, по който областна администрация Кърджали работи съвместно с Регион Хага. Той е на стойност 176 885 лева и срок на изпълнение 18 месеца. Финансира се по ОП „Административен капацитет”. Целта е да се подобрят процесите на формиране, координиране и провеждане на политики за добро управление в област Кърджали чрез партньорство с Регион Хага, Кралство Холандия, да се осъществи обмен на добри практики и взаимстване на работещи политики в сферата на екологията и водите, земеделието и туризма, да се повишат капацитета и ефективността на публичните власти и да се създаде ефективен механизъм за обратна връзка с гражданите и бизнеса като се разшири участието им при вземането на важни за обществото решения.