Делегация от Електрониката се разписа на семинар в Естония

Водещи, Общество

В периода 20-25.09.2012 г. в Пука (Естония) протече среща на партньорските училища по проект „Wir lernen gesund zu leben!“, секторна програма Коменски, в която делегацията от ПГЕЕ”Капитан Петко войвода”– Кърджали участва с видеоматериали, изработени от ученици. Представените теми бяха,свързани с насилието над деца и възрастни хора, както и за влиянието на информационните технологии върху психическото здраве на подрастващите. В работната среща особено полезни и интересни бяха обучението и занятието по темата „Криминална превенция”, които се проведоха с помощта на уеб-полицаи. Въздействаща и незабравима за участниците беше и съвместната инициатива за

озеленяване двора на училището в Пука, където всички посадиха по едно дръвче, характерно за страната, от

която идват.

Независимо от факта, че Пука се намира далеч от столицата на страната, домакините съумяха да покажат, че необходимостта да се формират духовни ценности и в този отдалечен регион може да се осъществи чрез богата културна атмосфера. Почти всеки музей разполагаше със съвременни информационни средства, осведомяващи чрез интерактивни табла или слушалки своите посетители на най-популярните езици. Преминавайки по пътеката на приключенията в зимната столица на Естония – Отепаа, участниците скрепиха още по-силно приятелството си и желанието за нови и ползотворни срещи. Срещата приключи със заключителна дискусия, на която беше оценена съвместната работа. Бяха връчени сертификати за участие на всички представители на партньорските организации.

Набелязани бяха и предстоящите дейности по проекта, свързани със следващия етап.

Арда нюз