Над 500 работни места през следващите няколко месеца ще осигури Община Кирково

Кметът на Общината Шукран Идриз сподели, че много проекти не можели да бъдат реализирани по политически причини

Кметът на Община Кирково Шукран Идриз по време на възпоменателния митинг в с. Могиляне изказа своето становище за социално-икономическата ситуация в региона. Идриз определи 2010 година, като една от най-трудните години за общината. Според нея социално-икономическата ситуация се е отразила много негативно, понеже породила многобройни социални и битови проблеми. Най-наболелите проблеми в общината са били неизкупуването на тютюна, неосигуряването на национални доплащания и високата безработица. Идриз изказа своята благодарност на жителите на кирковския регион за проявените човешки и морално-политически качества, разбиране, търпения и вяра при решаване на ежедневните проблеми. Тя подчерта и за положените условия от страна на централното ръководството на ДПС и народните представители от Движението за положените огромни усилия за подобряването на бита и социалния статус на хората.Шукран Идриз сподели още че, през последните години Общината се е насочила към разработването на проекти с цел да бъде променен облика на Кирково.

Тя оповести, че с реализирането на част от проектите през следващите месеци ще бъдат ангажирани местни трудови ресурси и ще бъдат осигурени над 500 работни места. По програма „Развитие” на ОП „Развитие на човешките ресурси” вече са били назначени 56 работници в почти всички населени места на общината. Стартирал е и проект „Подкрепа за достоен живот”, в който щели да бъдат включени над 40 потребители на социалната услуга и още толкова хора щели да бъдат ангажирани за полагане на грижи за близките си болни деца и възрастни хора. В момента се подготвяло и проект за социално включване към МТСП, чрез който щели да се предоставят услуги за деца до 7-годишна възраст и техните родители от различни социално уязвими групи. Целта на проекта е било подобряване на условията за отглеждане и възпитание на децата в детските градини и извън тях. За съжаление обаче много проекти са залежавали в общината поради липса на финансиране по европейски програми, а други като изграждане на претоварната станция за битови отпадъци в с. Първица, изграждане на напоителните полета в с. Чорбаджийско и Бенковски, проектите за пречиствателните станции в Бенковски, Фотиново, Чакаларово и Чорбаджийско също отлежавали някъде и не можели да бъдат реализирани по редица бюрократични и политически причини.

„Въпреки сериозните притеснения, които имаме за следващата година във връзка с предстоящото одобрение на бюджет 2011 г., който се очаква да бъде около 50 % от бюджета ни за 2008 г., а това е най – малкия бюджет, с който сме работили от 5-6 години, ние ще запазим приоритетите в нашата работа и те отново ще бъдат образование, инфраструктура, социални дейности, чистота, култура и спорт”, завърши кметът на Кирково.

Мехмед МЕХМЕД