Местан и Али внесоха питане до министър Найденов

Народните представители от ПГ на ДПС г-н Лютви Местан и г-н Неджми Али внесоха питане до Министъра на земеделието и храните г-н Мирослав Найденов. Въпросът на двамата депутати касае: Практическото неизпълнение на чл.57, ал.9 от Закона за горите и чл.88 ал.5 от ППЗГ за предоставяне при преференциални условия на дърва за огрев на местното население. Причината за питането е недостатъчното количество лимит за ползване на дървесина на местното население и в седемте общини в област Кърджали. Депутатите доказват, че отпуснатият лимит е крайно недостатъчен за броя на населението и домакинствата. Например за община Кирково за 2010 г. са предоставени за ползване дървесина по такса на корен от местното население: 2 585 м3 иглолистни и 2 242 м3 широколистни. Като се има предвид, че в община Кирково живеят 21 628 души, което прави средно около 5 656 домакинства и при разпределение на лимита от ДГС – Кирково количеството дървен материал се оказва крайно недостатъчен. Освен недостига на дървен материал те посочват и крайно високите цени, които с транспортните разходи стават съразмерни с тези на свободния пазар за добив на дърва.