От 11 до 25 януари ще се проведе обучението за преброители и контрольори

Обучение на експерти, които ще обучават преброителите за Преброяването през 2011 година се проведе от 8 до 10 декември в учебния център на НСИ край Ловеч. Инструктирани бяха общо 54-ма експерти от статистическите бюра в страната, трима от които от ТСБ Кърджали.

Обучението на преброителите и контрольорите предстои да се проведе в периода от 11 до 25 януари идната година. Те ще се провеждат най-вероятно в общинските администрации или в други подходящи зали по предварително утвърден и широко оповестен график. До 10 януари пък ще бъдат оповестени и списъците на одобрените кандидати, които ще трябва да участват в обученията. Кандидатурите ще се разглеждат на заседания на общинските преброителни комисии.

Директорът на статистическото бюро в Кърджали Мария Желева съобщи за „Арда нюз”, че броят на подадените заявления за участие в преброяването общо за област Кърджали и по местните общини е достатъчно голям, както за да се извърши конкурентен подбор, така и да се предвидят достатъчен брой резерви и преброители и контрольори.

Тя каза още, че са били приети изменения в Закона за преброяване на населението и жилищния фонд(ПНЖ). За отказалите се да участват в преброяването глобата е скочила на 120 лева.

Мехмед МЕХМЕД