Дребнолистните сортове тютюн ще бъдат субсидирани с 2,04 лв. за килограм

Производителите на ориенталски тютюни ще получат 72 процента от националните доплащания за референтния период, съобщи заместник-областният управител на Кърджаали Асен Тюрдиев, който участва в състоялото се днес заседание на Консултативния съвет по тютюна в МЗХ.

Сумата, с която ще бъдат субсидирани дребнолистните сортове е 2,04 лв за кг. За сравнение фермерите, които отглеждат  едролистната „Виржиния” ще вземат по 0,45 лв/кг.

„Имаше няколко различни варианта за разпределение на средствата, но успяхме да защитим интересите на стопаните от Кърджалийско, които гледат основно „Басми”, коментира Тюрдиев след заседанието. Тази година броят на производителите, подали заявления за подпомагане е по-голям. Добрата новина е, че нотифицирана държавна помощ ще има и следващата 2013 г. През миналата 2011 г правителството отпусна 70 милиона лева по схемата за национални  доплащания за тютюнопроизводителите.

През 2012 г са заложени 73 млн, които ще бъдат изплатени през втората половина на месец март. Размерът на помощта ще се запази и следващата година. „Тези пари не са обвързани с производство, дават се за да бъдат компенсирани стопаните след спирането на премиите и с цел да се преориентират към алтернативен поминък. В този смисъл държавата прави всичко възможно техните интереси да бъдат защитени, особено в района на Родопите, където земеделието е монокултурно”, обобщи Тюрдиев.