Поздравления на кметове и общински съвети по случай 24 май

Кметът на община Кирково Шинаси Сюлейман  и Общинският съвет поздравяват учителите и учениците и всички просветни и културни дейци с Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Бъдете здрави, мъдри и много щастливи! Вие градите бъдещето на родината ни и ние се гордеем с Вас!

Честит празник!

Кметът на община Черноочене Айдън Осман и Общинският съвет поздравяват всички просветни и културни дейци с най-милия празник 24 май- Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Бъдете горди, че градите бъдещето на родината и  с делата си допринасяте за новия облик на света!

Честит празник!

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан и Общинският съвет поздравяват всички учители и ученици, дейци на културата и науката по случай 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност с пожелание за знание, мъдрост и любов към науката!

Честит празник!

Кметът на община Джебел Неджми Али и Общинският съвет поздравяват всички учители и ученици, дейци на културата и науката с 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност с пожелание да бъдат горди, че всеки преодолян от тях връх е успех за цялото общество! Честит празник!

Кметът на община Момчилград Илкнур Кязим и Общинският съвет честитят 24 май- Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност на всички просветни и културни дейци с най-сърдечни пожелания за здраве, градивност и нови творчески хоризонти! Честит празник!

Кметът на община Крумовград Себихан Мехмед и Общинският съвет поздравяват всички учители, ученици и културни и просветни дейци с Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност като им пожелават здраве и все така уверено да жънат творчески успехи!

Честит празник!