Ажда от ПГОД „Евридика“ е лауреат I степен в Международен конкурс по изобразително изкуство

Ажда Вергилова от VIII а клас участва във II Международен  онлайн –конкурс по изобразително изкуство „Изкуство без граници“.  С рисунка на тема,,Нашият свят е един и неделим“, талантливата ученичка спечели  диплом – лауреат I степен.

Международния  танцов  конкурс „Изкуство без граници“  се проведе в онлайн формат.

Неговите цели са развиване идеята за единството на природната среда и човешката цивилизация по примера на културното и историческото наследство на всяка страна,  развиване на познавателната дейност и мисленето, способността за анализиране, изразяване на мнение чрез изобразителното изкуство.