Ученици от ПГОД ,,Евридика“ приключиха успешна практика в Лисабон

ПГОД ‚Евридика“ завърши втората предвидена мобилност за практическо обучение в гр. Лисабон, Португалия. Проведената практика е в рамките на проект „Изучаване на европейските тенденции в младежката мода“ по Програма Еразъм +. В рамките на две седмици, учениците прилагаха, надграждаха и развиваха придобитите професионални знания и умения на реални работни места.
Целите на проекта са повишаване възможностите за трудова реализация на учениците. В условия на международен обмен, отвъд бариерите на език и религия, участниците споделиха европейските ценности на съвременното общество и изградиха мостове на трайно приятелство и сътрудничество.