Двойка лебеди радват минувачите в центъра на Кърджали

Водещи, Общество

Двойка бели лебеди, които плуват в коритото на река Арда, близо до Водното огледало в центъра на Кърджали, привличат погледите на всички преминаващи пеш по моста над Арда. Красивите птици, вече са подготвили гнездото си под формата на голяма купчина храсталаци и растителност.

Кърджали има уникалната възможност да притежава в центъра си влажна зона, подходяща за обитаване от различни видове птици.

Гюнер ШЮКРИ