ГЕРБ оспорва образуването на 9 подвижни избирателни секции

Политика

ГЕРБ оспорва заповедта на кмета на Кърджали за образуване на 9 подвижни секционни избирателни секции /ПСИК/ на територията на общината като противоречаща на разпоредбите на Изборния кодекс. Съгласно чл. 90, ал. 1 от него броят на ПСИК се определя от РИК въз основа на подадените заявления по чл. 37 при наличие на не по-малко от 10 избиратели от съответното населено място. В случая, 8 от подвижните ПСИК са с различен обхват, но липсва информация за броя на подадените заявления от всяко населено място. Заповедта на кмета е в нарушение на поне три условия на Изборния кодекс, се казва в жалбата. На първо място, заповедта е издадена преди РИК да се произнесе. На второ място, във всяка една ПСИК от 161-ви до 168-ми номер, са включени повече от едно населено място и не е посочен броят на подадените заявления. На трето място, липсва яснота доколко целесъобразна е заповедта, тъй като на последните местни избори в община Кърджали са били назначени 4 подвижни секции, а на евроизборите – само 1. Жалбата на ГЕРБ е внесена при областния управител за становище и обявяването й за нецелесъобразна.