Йовковци – партньори в обмен на иновативни практики

Общество

В изпълнение на НП „ Иновации в действие“ на МОН в края на октомври в град София се проведе партньорство, споделяне и преживяване на промяна чрез обмен на иновативни практики между ЧАГ ”Проф. Иван Апостолов”, София и СУ ”Йордан Йовков”, Кърджали. Учители и ученици, заедно с директора на училището г-жа Кюпрюджиева обмениха ценен опит в сферата на иновациите в нови учебни дисциплини. По време на мобилността бе предоставена възможност за участие в различни учебни часове и иновативни практики по личностни и междуличностни отношения и социална антропология. На работната среща по проект  „Иновативно училище“ присъстваха г-жа Наталия Михалевска, директор на Дирекция ОБГУМ в МОН, г-жа Незабравка Белева, експерт в Дирекция ОБГУМ и г-жа Кристина Габровска, старши експерт от РУО, гр. София. Посредством училищната мобилност се изгражда устойчивост на училищните иновации.Създоха се позитивна работна среда, творческа атмосфера за иновации и незабравими спомени. Осъществи се  споделен опит, който вдъхновява. Крайната цел на Националната програма „Иновации в действие“ е да се създаде мрежа на иновациите в образованието и  променяща учебната среда, даваща възможност за проява на креативност и постигане на успех.

клуб Журналист и клуб Фотосвят към СУ ”Йордан Йовков”, Кърджали