Нови обувки, ръкавици и облекла получили част от работниците в ОЦК

Почти 90 на сто от работещите в Оловно производство на ОЦК АД Кърджали вече имат нови дрехи, обувки и ръкавици. В Цинково производство обаче нови гумени ботуши и ръкавици са раздадени на много малко хора. Новите облекла са получени преди десетина дни, стана ясно от изявление на хората от структурата на НС „Защита” в комбината. Те съобщиха, че поне на работещите в производството заплатите се изплащат навреме с по някой и друг ден закъснение. Имало забавяне на плащанията, но на работещите в администрацията на предприятието. Освен това стана ясно, че всеки месец натровените работници, които се нуждаят от деинтоксикация и лечение се изпращат в специализираната Клиника по професионални заболявания (КПЗ) при МБАЛ „Св. Иван Рилски“ в София, където получават най-добрата медицинска помощ. По 6-8 човека можели да заминат за месеца, тъй като самата клиника нямала достатъчен капацитет, за да поеме всички наведнъж. Собствениците на металургичното предприятие се ангажираха с провеждането на профилактични прегледи на всички работещи в комплекса, резултатите от които да бъдат оповестени публично, за да стане ясно на цялата общественост болни ли са и колко работещите в ОЦК АД, похвали се председателят на НС „Защита” Красимир Митов. Той обяви, че според договорката тези профилактични прегледи ще започнат другата седмица. Като успех на синдиката си, Митов изтъкна и факта, че предприятието ще продължи да работи, като условията ще се променят към добро, особено с изграждането на двата нови завода – Цинковия завод, който щял да бъде готов до края на 2011 годиа и Оловния завод, чието строителство щяло да приключи до средата на 2012 година.

Андреа МИРЧЕВА