Побратимихме се с община Меджидия от Румъния

Днес кметовете на община Кърджали инж. Хасан Азис и на Меджидия, Румъния г-н Мариян Йордаче подписаха договор за побратимяване между двете общини.Това стана в румънския град, където гостува делегация от Кърджали, водена от кмета инж. Азис.

Решението за подписване на договор за сътрудничество и побратимяване между двете общини беше гласувано от ОбС в Кърджали на 28 октомври т.г. През септември решение за побратимяване е било прието от общинските съветници в румънския град.

Кърджали и Меджидия имат контакти в сферата на културата от няколко години. Меджидия е една от общините в област Констанца в Югоизточна Румъния с население 50 000 души. Разширяването на сътрудничеството с община от държава, която стана член на ЕС заедно с България ще допринесе за подобряването на работата ни в различни области на обществено–политическия живот”, посочи на сесията тогава парламент инж. Хасан Азис.

Инж. Хасан Азис, кмет на Кърджали:

Уважаеми г-н Кмет,

Дами и господа,

Приятели на Кърджали,

Позволете ми от мое име и от името на жителите на община Кърджали да благодаря на всички вас, че отделихте време, за да бъдем заедно тук днес. На този празник на приятелството, на уважението, на общия ни стремеж да разширим сферите на сътрудничество между двете побратимени европейски общини Меджидия, Румъния и Кърджали, България.

Подписването на договора за побратимяване е едно забележително събитие, което ще сближи хората от нашите общини и ще подпомогне развитието на досегашните контакти. Години наред фолклорни състави от Меджидия и Кърджали разменят гостувания, участват във фестивали и ни помагат да опознаем взаимно културата и традициите на двете съседни държави България и Румъния.

Аз се надявам след подписването на договора за приятелство сътрудничеството да се разшири и да обхване и други сфери, за да можем да обменяме опит и добри практики в сферата на опазването на културно-историческото наследство, развитието на туризма, образованието, културата, спорта. Установяването на приятелски връзки може да допринесе за създаване на бизнесконтакти и съвместна дейност в различни области.

Община Кърджали е най-голямата община в Източните Родопи с население от 80 000 души. Град Кърджали се е обособил като административен, икономически и културен център на региона. Районът ни е известен с богатото културно наследство, уникалните археологически паметници и природни забележителности, които създават предпоставка за целогодишно развитие на всички видове туризъм. Промишлеността заема приоритетно място в икономическото развитие на общината. Създадените фирми работят в областта на цветната металургия, добива и преработката на нерудни изкопаеми, шивашката и мебелната промишленост, тютюнопроизводство.

Кърджали се разви и промени коренно облика си за 6-7 години, превръщайки се в модерен европейски град чрез реализиране на проекти, свързани с подобряване на инфраструктурата, опазване на околната среда, повишаване стандарта на живот. Първите големи инвестиции със средства от европейските фондове са Пазарът на производителите, Регионалният център за управление на битови отпадъци, като вече факт са и първите големи частни инвестиции в промишлеността.

„Пазар на производителите-Кърджали“ЕАД е изграден по Специалната предсъединителна програма на Европейския съюз за развитието на земеделието и селските райони в РБългария – САПАРД. Общата стойност на инвестицията е 10 милиона лева. Новият пазар беше построен за година и половина и пуснат в експлоатация в края на 2007 г. Разположен е на площ от 23 декара. Има места за продажба на плодове, зеленчуци, цветя и риба, изградена е складова база за съхранение на предлаганата продукция с хладилна площ, зали за обработка, информационен център, няколко големи паркинга и подобекти, оборудвани с настилка, вода, ток и други необходими за работата им комуникации. Пазарът е най-голямата инвестиция в града от 1989 г. насам. Той създава по-добри условия за реализация на продукцията, произвеждана от земеделските стопани от региона и съседните области. Модерен и красив обект, който се превърна в истинска атракция за гостите на града и удобно място за пазаруване на местното население.

През 2009 година Кърджали се сдоби с „водно огледало”. Изграждането на това съоръжение е мечта с десетилетна история. Проектът “Укрепване на бреговете на река Арда в района на град Кърджали” е комплексен строеж и се състои от 10 подобекта. Масивен яз с подпорни стени по двата бряга оформят водно огледало с дължина 3 километра и ширина 160 метра. Проектът за плавателния канал е на стойност около 77 милиона лева. Нощното осветление и красивите ажурни пана на оградата по цялата дължина на двата бряга на р.Арда промениха облика на реката и града, който е един от най-красивите в страната. Още преди официалното откриване този обект започна да привлича гости и се превръща в един от символите и атракциите на Кърджали.

Стартира изграждането на нов парк в централната част на града върху терените на бившите казарми. Проектът парк „Арпезос-Север” и Бизнес парк ще се реализира до края на 2011 година.Финансирането, близо 9 милиона лева, е по Оперативна програма «Регионално развитие» на Европейския съюз. След две години Кърджали ще може да се похвали с нов централен парк, който ще придаде нов облик на града ни. Финансираната част от площта на парка е 64 дка от обща площ 320 дка. Парковото пространство ще има: места за отдих, детски площадки за деца от различни възрасти, декоративни водни ефекти, както и паркинг на площ от 4 дка .

Предвиждаме и изграждане на Летен театър за 1300 зрители, изкуствено езеро с площ около 5200 м2, като за строителството ще се търсят допълнително средства.

Кърджали има побратимени общини в САЩ, Русия, Италия, Гърция,Турция. В резултат на различни инициативи в тези общини има знакови места, свързани с Кърджали, както и в Кърджали – свързани с тях, като паркове, улици, сгради. Надявам се в бъдеще и с новата ни побратимена община Меджидия да положим усилия, за да превърнем определени пространства в двата града в символи на нашето приятелство.

Уважаеми дами и господа,

Вашият град напомня много за Кърджали. Кърджали е град, придобил известност в България като „столица на толерантността”, заради мирното вековно съжителство на хора от различни етноси и религии. Кърджали е наричан още „Градът на слънцето”, защото слънцето свети най-много дни през годината в нашия град . Кърджали е един от най-красивите и най-зелени градове на България, през който тече водата на една вечна река Арда. Ние бихме се радвали да посрещнем една по-голяма делегация от вашата община, за да ви покажем на място освен забележителностите, така също и реализираните по европейски програми обекти.Пожелавам на всички здраве, успехи в името на добротата и красотата и до нови срещи в Кърджали и Меджидия!