Симона и Теодора от Кърджали участваха в 18-тото издание на детските и младежки парламенти и съвети  

Общество

От 11 до 13 април 2019 г. в гр. Перник се проведе ХVІІІ  Пролетна сесия  на детските и младежки парламенти и съвети, организирана от  Общински младежки съвет -Перник и община Перник.

Кърджали беше представен от Симона Михова и Теодора Димитрова от Детски и младежки парламент към ОДК с ръководител Нели Карабашева.

Темата на тазгодишната среща бе „Културно богатство“. Участие в нея взеха 85 младежи от 13 града в България. Участниците  бяха поздравени от кмета на Перник г-жа Вяра Церовска и създателката на Детските и младежки парламенти в България  г-жа Виолета Еленска.

Симона и Теодора представиха достойно Кърджали, като запознаха присъстващите с културното богатство на нашия град и презентираха две от дейностите на ДМП през изминалата година, с които младите хора се гордеят.

През дните на сесията за младежите бяха организирани интересни срещи и лекции. Екипът на  неправителствената организация „Терминал България“ изнесоха лекция на тема „Изборът – Да замина или да остана“. Занятието започна с весела игра и завърши със задълбочена дискусия. Основна тема бе житейските избори, които правим и техните последици, както за нас, така и за държавата ни.

С голям интерес младежите се включиха в лекториите и тренингите на обучителите от Национален младежки форум Тихомира Нанева и Никол Първанова. Те разбраха какво е структурен диалог и как младежките организации да се обединяват при организирането и провеждането на различни инициативи.

Участието на  ДМП към ОДК в този форум е част от Общинската програма за младежта на община Кърджали за 2019 г..

Арда нюз