Обучаваха  доброволци за оказване на първа психологична помощ

Общество

Двудневно обучение на членовете на ДЕРБАК и част от Екип 254  се проведе в Кърджали. Младите хора бяха запознати с преминалите обучения на техни колеги по проекта MERCI и Мисията на БЧК при управление на кризи и реагиране при  бедствия  във взаимодействие с партньорите от Единната спасителна система. Доброволците активно и с интерес участваха в базисния 8 –часов обучителен  модул по първа психологична помощ и психосоциална подкрепа, представен от директора на Секретариата –Жана Чакърова- Шукерска. Разиграните казуси по основните теми и дискусиите при обсъждането им показаха повишената теоретична подготовка на участниците и изграждащи се умения за работа в екип при оказване на Първа психологична помощ.

В последния ден се проведе надграждащ тренинг за оказване на Първа долекарска помощ под професионалното ръководство на д-р Борис Досев- лектор на ОС на БЧК.

Членовете на ДЕРБАК оценяват проведеното обучение като полезно и като възможност за надграждане на  личната им подготовка.

ОС на БЧК – Кърджали благодари на собствениците на вила „Тони“ –семейство Пенкови,  за предоставеното домакинство и съпричастността им към ценностите на червенокръстката организация.

Арда нюз