Служители на администрацията в Момчилград се обучават по европрект

Водещи, Общество

Служители на общинската администрация в Момчилград карат курсове за повишаване на квалификацията. Обучението е финансирано от ОП „Административен капацитет”. Тема на първите семинари бе строителният надзор и контрол по поддръжка на инженерната инфраструктура. На лекциите присъстваха 10 служители от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”.

Общинарите преминаха специализиран курс, воден от софийските лектори Янко Янков и Елена Узунова. Те се запознаха с ефективни методи за качествено изпълнение на строително-монтажните дейности и решаване на технически въпроси по инвестиционни проекти. Бяха дискутирани въпроси и казуси, свързани с опазването на околната среда при изпълнението на СМР. Лекторите изтъкнаха значението на добрата координация между проектанти, изпълнителни, представители на местната администрация и контролните органи.

Предстои обучение на още 20 служители от общинската администрация, които ще наблегнат на английския език. 54 техни колеги пък ще преминат курс на тема екипна ефективност.

Очакваните резултати от обучението са подобряване професионалната компетентност на служителите на администрацията и повишаване качеството им на работа.

Цялостното изпълнение на проекта за квалификация трябва да приключи до 20 май 2014 г.

Арда нюз