Млади еколози от Електрониката нищят в нета със свои връстници от Европа глобални теми

Учениците от „Евроекоклуб”към Електрониката представиха работата си пред съученици и ръководството на гимназията. Дейността на клуба се реализира по проект „УСПЕХ”, с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Заданието се осъществява в Twinning портала за междуучилищно сътрудничество в Европа.

Това е виртуална платформа, която предоставя ресурс за реализиране на онлайн проекти между две или повече училища от различни държави. Заедно със своите партньори от Франция, Кипър, Литва и Румъния, учениците от Кърджали стартираха проект Save the planetour home” (Да спасим планетата – нашия дом). Предвижда се младите

природозащитници да нищят наболели екологични теми. Проектът дава възможност на учениците от различните държави да се опознаят и да работят съвместно по поставените задачи. Работният език е английски. На езика на Шекспир са изготвени всички продукти /презентации, табла и материали/, които се публикуват в платформата на Twinning . По този начин материалите стават достъпни за всички, които се интересуват от темата, както в България, така и в европейските училища.

Отчете се успешното приключване на първия етап на работата – изготвяне на презентации и табла на тема „Basic environmental pollutants“ (Основни замърсители

на околната среда). Учениците от „Евроекоклуб”-а направиха презентации за киселинните дъждове, за глобалното затопляне, замърсителите на въздуха, почвата и водата и влиянието им върху човека. Представиха и изготвените по темата табла. Те демонстрираха как работи Twinning-платформата и какъв е отзвукът сред техните партньори от чуждестранните училища.

До края на учебната година предстои да се разработят още три екологични теми. По този начин учениците се надяват да допринесат за популяризацията на наболелите проблеми, както и да чуят мнението на своите връстници от Европа.

Арда нюз