Служба по трудова медицина осъди ОЦК

Службата по трудова медицина, която обслужва ОЦК осъди металургичното предприятие за неплатени суми. Валентин Захариев ще трябва да плати на севлиевската фирма МЕДИКО ЕООД сумата от 23 856.59 лева. Решението е на районен съд в Кърджали. Освен крупната сума ОЦК ще трябва да заплати допълнително още 1 377 лева разходи по делото. Севлиевската служба по трудова медицина обслужва металургичното предприятие от септември 2009 година. През март следващата година ОЦК престава да плаща дължимите суми към МЕДИКО ЕООД, въпреки че службата по трудова медицина изпълнява стриктно договора. По време на съдебното заседание юристът на металургичното предприятие оспорва иска на севлиевската фирма. Съдът обаче преценя, че искът срещу ОЦК е основателен и доказан в предявения му размер и осъжда предприятието да заплати дължимата сума и лихвите по нея.

Това е поредния случай, в който ОЦК АД е осъдено от фирма за неиздължени суми. Последното решение срещу предприятието е от миналата седмица, когато АЙ ТИ ПИ – БЪЛГАРИЯ ЕООД го осъди да му заплати 17 878.56 лева. Поне 10-ина са фирмите, осъдили ОЦК през миналата година. Част от исковете бяха на стойност под 3 000 лeва.