Експерти на ДФЗ ще консултират по програмата за селските райони

В определени дни експерти от Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) ще консултират по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Това е едно от предложенията на изпълнителния директор на фонда Светослав Симеонов за повишаване усвояването на средствата по земеделската програма. В момента по нея са извършени плащания по 7141 проекта на обща стойност 1,236 млрд. лв. Пред Агенция „Фокус” Симеонов каза, че най-слабо активни остават бенефициентите по по-специфичните мерки на ПРСР, като горските например. „Мерките, по които няма усвояване, са социални – става дума за обучение на земеделци, за подпомагане на полупазарни стопанства. Т.е. трябва да се намери балансът между максимално усвояване на средствата и максимално постигане на целите на програмата, за да се даде възможност на бенефициентите да кандидатстват по нея”, обясни Симеонов. Той посочи, че поради незнание редовни бенефициенти на програмата с изрядни документи губят средства. „Давам ви конкретен пример – преди дни при мен дойде председател на асоциация, който е изпуснал срока за подаване на заявка за плащане. Заради тази формална грешка от негова страна, той ще загуби целия проект, а той е изпълнен. Мисля, че ние трябва да бъдем отворени към бенефициентите да им помагаме в рамките на нашите възможности, да им разясняваме нещата, за да не се стига до такива глупави случаи на загуба на средства. В момента човекът ще загуби около 800 000 лв. за едно елементарно изпускане на срока за подаване на заявка. Той каза, че е бил улисан в есенната сеитба и така е изпуснал срока”, каза директорът на ДФЗ. По думите на Симеонов страхът в комуникацията на експертите на фонда с бенефициентите вече го няма. „Съгласете се с мен, че не е нормално да няма диалог между банкера и неговия клиент, какъвто е случаят с фонда и нашите бенефициенти. Този диалог подобрява много начина на работа, много проблеми се изчистват още преди да бъдат внесени документите във фонда и няма нищо нередно в това да подпомогнем нашите бенефициенти да подготвят изрядни документи и те да бъдат готови за обработка бързо и експедитивно. Новият сайт на ПРСР ще подобри комуникацията с бенефициентите, смята още Симеонов. „Ние фокусираме вниманието си в няколко насоки, но най-важната е предоставянето на информацията. Специално по ПРСР стартира нов сайт, на който по уникален регистрационен номер, самият бенефициент може да провери конкретно състоянието на проекта си. На сайта се стремим да вкараме допълнителна информация, която да бъде полезна на бенефициентите. Имаме идея да улесним комуникацията с тях. Ще публикуваме полезни връзки и ще дадем полезни практики. Надявам се това да стане факт съвсем скоро”, каза изпълнителният директор на ДФЗ.