Определиха 118 преброители и контрольори в Момчилград

Общинската преброителна комисия в Момчилград разгледа 162 заявления за контрольори и преброители.Одобрените 118 кандидати ще участват в преброяването на населението и жилищния фонд в 93 преброителни участъка на територията на община Момчилград през 2011г. Контрольорите и преброителите ще бъдат назначени от директора на статистическото бюро в Кърджали и ще преминат курс на обучение.
На адрес www.nsi.bg/census2011 на Националния статистически институт може да бъде намерена информация за нормативната уредба и методология на преброяването, история на преброяванията в България от 1880 г. до днес, както и връзки към сайта на Евростат относно данните от преброяванията в другите страни-членки на ЕС.
Рубриката «Електронно преброяване» ще насочва към информационната система на е-преброяването и към инструкциите за попълване на преброителните карти.