МВР: Шестмесечният гратисен срок за лични карти и свидетелства за МПС важи за документи, изтичащи през 2010 г.

Шестмесечният срок за удължаване на валидността на лични карти и свидетелствата за управление на МПС важи само за документите, изтичащи през 2010 г., съобщиха от пресцентъра на МВР. По данни на дирекция „Български документи за самоличност”, към момента в звената няма напрежение при административното обслужване. Оттам препоръчват гражданите, чиито лични карти са изтекли, да подадат заявления за нови документи.
Във връзка с предвидения в Закона за българските лични документи удължен срок на валидност на изтичащите през 2010 година лични карти и свидетелства за управление на моторни превозни средства (СУМПС), от дирекция „Български документи за самоличност” напомнят, че съгласно статистиката 90 000 лични карти със срок до май 2010 година, все още не са подменени и са с изтекъл срок на валидност.
Изтичащите само през 2010 година лични карти и СУМПС ще важат още 6 месеца след датата на валидността им, и то единствено на територията на България.
1. Срокът на валидност на лична карта/СУМПС е до 29 декември 2010 г. Нейната валидност се удължава автоматично до 29 юни 2011 г. и за този период няма да се дължи глоба. В срок до 29 юли 2011 г. /т.е. 30 дни след изтичане на шестия месец/ е необходимо да се подаде заявление за издаване на нова лична карта/СУМПС, в противен случай се налага административна санкция /глоба/.
2. Срокът на валидност на лична карта/СУМПС е до 1 януари 2011 г. В срок до 1 февруари 2011 г. е необходимо да се подаде заявление за издаване на нова лична карта/СУМПС, в противен случай се налага административна санкция /глоба/.
Към момента в звената “Български документи за самоличност” в страната няма напрежение при административното обслужване, допълват от дирекцията и призовават гражданите, чиито лични карти са изтекли, да подадат заявления за нови документи.
Същото се отнася и за столичните районни управления, които работят в делничните дни от 07:00ч. до 19:00ч..
Очаква се обаче, че приемът на заявления може рязко да нарасне през втората половина на 2011 и първите месеци на 2012 година поради изтичането на срока на валидност на голям брой издадени лични карти и СУМПС.
През януари 2011 година изтича срокът на валидност на 71 499 лични карти, а през декември следващата година техният брой е 283 121.
В тримесечен срок след изтичането на срока на валидност на паспорт той следва да бъде върнат. В противен случай се налага административна санкция (глоба) в размер – от 20 до 150 лв. Не е задължително подаването на заявление за издаване на нов паспорт.