Ученици от Ардино влязоха в ролята на съдии

Ученици от девети клас в Ардино облякоха тоги на магистрати, влязоха в роли като участници в симулиран наказателен процес, признаха за виновен подсъдим и постановиха ефективна присъда за повдигнатото му обвинение за извършено престъпление – управление на МПС след употреба на наркотични вещества. По време на делото бяха разпитани свидетели и вещи лица, както и бяха изслушани обясненията на подсъдимия. Съставът на съда се оттегли на тайно съвещание и постанови своята присъда.
Наложеното от учениците наказание бе значително по-тежко от присъдите, които се постановяват по такива дела. Съдебният състав мотивира своето решение с „високата степен на обществена опасност на извършеното престъпление“.
Младежите влязоха в ролите подготвени, а ученикът, представил ролята на адвокат на подсъдимия, се открои с изключително добро изпълнение и бе поздравен от председателя на съда – Дарина Байданова. Всички участници в програмата получиха предметни награди, осигурени от Висшия съдебен съвет – флаш-памет. На учениците бе разяснено и че съгласно Наказателния кодекс съдът следва да отнеме в полза на държавата моторното превозно средство, послужило за извършване на престъплението или да присъди равностойността му.
Симулираните наказателни процеси се провеждат ежегодно от органите на съдебната власт като целта им е формирането на реална представа за правораздавателната дейност,осъществявана от съда и ролята на всеки един участник в наказателния процес, постигане превенция сред младежите, възпитаване на чувство за справедливост и отговорно вземане на решения.