Представят обичая „Хъдърлез“ в Кирково

По стар народен обичай в навечерието на Гергьовден момичета към Център за подкрепа за личностно развитие – Кирково започнаха подготовка за ритуала “ Хъдърлез“. Заедно със своите ръководители Милена Миткова, Христина Далова и Лидия Далова, те събраха пролетни цветя, вързаха ги с разноцветни конци и прикачиха към тях своите накити, за да могат да ги разпознават. Поставиха ги в менче, покрито с традиционно ръчно изтъкано покривало, да престоят през нощта под бял трендафил. Момичетата донесоха в менци „мълчана вода“ от близкия до селото извор.
Смята се, че в навечерието на Гергьовден растителността и водата дават здраве и плодовитост. Затова има обичай рано сутрин всички да се търкалят по росните ливади, да се къпят в реки и извори. За да растат косите на момите дълги и здрави, ги мият с дъждовна вода, събрана на Гергьовден.
Арда нюз