Близо 8 хиляди кърджалийци обявиха доходите си пред НАП

Над 76  % от годишните данъчни декларации са подадени онлайн

На 30 април изтича срока за подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица, получени през 2023 г. , напомниха от офиса на приходната администрация в Кърджали. До този момент близо 8 хиляди души са декларирали доходите си пред НАП. Над  76 % от декларациите са подадени по електронен път с персонален идентификационен код /ПИК/ или електронен подпис /КЕП/, а малко над 1 800 са ги подали в офиса на приходната агенция, допълват от там.

Срокът за деклариране на получените през 2023 година доходи, облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа, и ползването на данъчни облекчения е 30 април 2024 г.

Лицата, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си от 1 март до 1 юли 2024 г., тъй като тази година 30 юни е неработен ден. Това е срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък /чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези данъци е 1 юли 2024 г.

Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията и плащане на задълженията е през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с ПИК или КЕП.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефоните на приходната агенция: 0700 18 700 или 02/9859 6801, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор и в сайта на НАП.

Арда нюз