НСИ: Намалява броя на нощувките в кърджалийските хотели

През февруари 2024 г. в област Кърджали са функционирали 59 места за настаняване с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 995, а на леглата – 2 028. В сравнение с февруари 2023 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 11.9%, а на леглата в тях с 4.6%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2024 г. е 4 749 и намалява с 19.0% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намалява с 24.0%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди намалява с 5.3%.
През февруари 2024 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 58.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 70.8% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 3 звезди) те са съответно 41.5 и 29.2%.
Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 68.3% от всички реализирани нощувки, следвани от Унгария – 10.9%, Германия – 3.8% и Гърция – 3.6%.
Пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари 2024 г. в област Кърджали са 3 373 и се увеличават с 0.8% в сравнение със същия месец на 2023 година. От всички пренощували лица 85.0% са български граждани, като по-голямата част от тях (73.5%) са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 1.3 нощувки.
Пренощувалите чужди граждани са 505, като 52.5% от тях са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2.0 нощувки.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през февруари 2024 г. е 8.2%, докато през февруари 2023 е била 10.0%.
Приходите от нощувки през февруари 2024 г. възлизат на 293.9 хил. лв., или със 7.8% по-малко в сравнение с февруари 2023 година. Намаление има също на приходите от български граждани с 12.1%, а приходите от чужди граждани се увеличават с 16.5%.