Областният съвет на ДПС в Кърджали избра новото си оперативно бюро

Областният съвет на ДПС в Кърджали избра новото си оперативно бюро. Заседанието започна с едноминутно мълчание в памет на починалият политзатворник Халил Расим (Кючюк Халил). На първото редовно заседание след областната конференция, областният съвет на ДПС в Кърджали избра членовете на оперативното бюро. Оперативното бюро на ДПС в Кърджали ще се състои от 21 членове, начело с областният председател Ресми Мурад. За заместник-председатели бяха избрани д-р Ерджан Фърънджъ и Байрям Байрям. Членове на оперативното бюро са народните представители, председатели на общинските съвети на ДПС, кметовете на общини, областният председател на Младежко ДПС в Кърджали и организационният секретар на областния съвет.

Арда нюз