Сейфи Мехмедали влезе в ръководството на асоциацията на председателите на общинските съвети

Председателят на Общинския съвет в Джебел Сейфи Мехмедали влезе в ръководството на Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България (НАПОС-РБ). Той ще бъде зам.-председател през новия мандат. За председател на Управителния съвет бе избран Венцислав Спиридонов, председател на разпоредителния орган във Велико Търново. Доверие като заместник-председатели получиха Сейфи Мехмедали от Джебел и Атанас Телчаров от Садово. По време на форума на създадената през 2004 година асоциация бяха избрани нови ръководни органи на организацията – Управителен съвет от 25 души и Контролен съвет от 7 членове.

Арда нюз