Изет Шабан откри строителна площадка за укрепване на бреговете на река Ардинска

Кметът на Община Ардино инж. Изет Шабан откри строителна площадка за стартиране на проект „Аварийно укрепване на бреговете и увеличаване на проводимостта на река Ардинска в град Ардино – Етап 1, в урбанизирана част“. Проектът включва почистване на коритото на река Ардинска, както и изграждането на подпорна стена по левия бряг на реката с обща дължина 201,75 метра. Финансирането е с целеви трансфер от резерва по чл.1, ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствията. Строителството е възложено на „Главстрой – Караман“ ДЗЗД.

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан пожела спорна и безаварийна работа, както и успешно изпълнение на обекта.

На събитието присъстваха председателят на общинския съвет Сезгин Байрям, зам.-кметовете на общината Неджми Мюмюнходжов и Наско Кичуков, началникът на отдел „УТСОбС“ Фердун Рюстем. Тук бяха още представители на изпълнителя на обекта и на строителния надзор.

Гюнер ШЮКРИ