Шестокласници от СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград участваха в реализирането на Програма „Еко-приключенци“

Учениците от VIа клас при СУ „Васил Левски“ – Крумовград проведоха дейности по Екологична образователна програма за учители и ученици „Еко-приключенци“. Образователната програма се осъществява от БДЗП и Red Paper Plane чрез проект “От Желязна завеса до Зелен пояс: възстановяване на екологичните мрежи в Югоизточна България”.
След като стана известна темата за месец декември „Да подарим грижа на природата“ по проект „Еко-приключенци“, в VIа клас възникна идеята да се поставят къщички за птици в двора на училището, където има засадени различни видове широколистни и иглолистни дървета. Свързахме се с д-р Волен Аркумарев – отговорник природозащитни дейности в Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) за съвет. Споделихме идеята си и той ни препоръча точно определен вид къщички за птици и ни изпрати връзка към сайта на дружеството (https://bspb.org), откъдето взехме конкретните размери. Запознахме се с изискванията и решихме да се обърнем към местен майстор, за да ги направи, като и той се запозна с необходимата информация. Изпълнението им беше прецизно. Постявянето им обаче трябваше да се планува във времето и да се съобрази със служебните заетости на Волен.
На 2 февруари 2024 г. се осъществиха плануваните дейности в двора на училище „Васил Левски“ – Крумовград на тема „Да подарим грижа на природата“ с учениците от VIа клас по проект „Еко-приключенци“. Вместо хранилки за птици ние поставихме къщички за птици. Волен огледа и внимателно подбра пет дървета, където бяха поставени къщичките. Поставяйки ги той обясни на учениците защо и как се поставят, какви дървета се избират, на каква височина се поставят, как трябва да са ориентирани. Обясни, че в тези къщички могат да гнездят птици като голям синигер, син синигер, горска зидарка, полско врабче. Поставени бяха пет къщички за птици, от които четири на широколистни дървета и една на иглолистно. Чувството на учениците, че с тази си дейност те правят малка стъпка в полза на природата, в полза на птиците. С особен интерес шестокласниците ще наблюдават заселването на бъдещите новодомци.
Събитието по проекта съвпадна с Международния ден на влажните зони, който се чества на 2 февруари.
„Международни изследвания показват, че от 1700 година досега близо 90% от влажните зони в света са деградирали, а човечеството губи влажни зони три пъти по-бързо в сравнение със загубата на горите. Влажните зони са критично важни екосистеми, които допринасят за биоразнообразието, смекчаването на изменението на климата и адаптирането му, наличието на прясна вода, развитието на световната икономика.“(МОСВ)