Увеличава се броят на местата за настаняване в Кърджалийско

Икономика

През ноември 2023 г. в област Кърджали са функционирали 73 места за настаняване с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 151, а на леглата – 2 377. В сравнение с ноември 2022 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 15.9%, а на леглата в тях със 17.8%. Това сочи справка ва НСИ.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2023 г. е 6 207 и намалява с 10.8% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намалява с 21.8%, докато броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди нараства с 27.9%.
През ноември 2023 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 59.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 27.7% – на български граждани, докато в останалите места
за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 40.3 и 72.3%.
Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 77.0% от всички реализирани нощувки, следвани от Гърция – 3.6%, Германия – 3.0% и Белгия – 2.1%.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2023 г. е 8.8%, докато през ноември 2022 е била 11.5%.
Приходите от нощувки през ноември 2023 г. възлизат на 379.3 хил. лв., или със 7.3% повече в сравнение с ноември 2022 година. Увеличение има също на приходите от български
граждани с 4.2%, а от чужди граждани – с 35.5%.