БСП- Кърджали представи пред Ерол Мюмюн своите приоритети за общински Бюджет 2024.

На специално насрочена среща на ръководството на Община Кърджали с ръководството на БСП – Кърджали бяха представени приоритетите на лявата партия за приемането на общинския Бюджет 2024.
Наред със злободневните теми като:
– подобряване състоянието на пътища и тротоари
– регулиране на популацията на безстопанствените животни
– оптимизиране на паркоместа в централната на градска част
– решаване на въпроса с изоставените от години автомобили
– оптимизиране на сметосъбирането и премахване на незаконните сметища
– разкриване на детска кухня в кв. „Възрожденци“

бяха коментирани и традиционно поставяните глобални проблеми, свързани с околовръстния път, нова икономическа зона, ремонт на зала „Арпезос“ и ремонт на Младежкия дом.
Своите виждания БСП представи в материал от 200 страници, като по-голямата част включваше близо 400 снимков материал от проблемните точки в гр. Кърджали.
Кметът Ерол Мюмюн подчерта необходимостта от сътрудничество и конструктивен диалог, като ключови елементи за постигане на общи цели и устойчиво развитие. Проблемите са познати на екипа му и тяхното разрешаване е приоритет. Вратите му са винаги отворени за иновативни решения в полза на обществото.
Ръководството на Общината декларира, че по-голямата част, близо 90 % съвпада с техните виждания, което в голяма степен удовлетвори социалистите.
Председателят на областния съвет Милко Багдасаров изрази със задоволство добрата комуникация по време на срещата и потвърди че успешната комуникация е основен фактор за ефективното управление на града ни.