Предприятията декларират наличните парични средства в касите и размера на вземанията от физически лица

Две нови приложения са добавени към декларацията за дължими данъци

За първи път предприятията, регистрирани по Закона за ДДС към края на  третото тримесечие на 2023 г., декларират данни в НАП от текущата си счетоводна отчетност, съобщават от офиса на НАП в Кърджали. Те трябва да обявят наличните парични средства в касите, размера на вземанията (включително от предоставени заеми) от собственици физически лица, работници, служители, лица, наети по договор за управление и контрол,  когато общият им размер към 30.09.2023 г. надхвърля 50 000 лв.

 

Тези данни се декларират в Приложение №4 на Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (декларация за дължими данъци)

Първият период, за който се подава информацията, е третото тримесечие на 2023 г., като последният ден  за  деклариране  е  14 ноември 2023 г.  Този срок обаче не е приложим за внасяне на дължимите данъци, които следва да се платят в сроковете, предвидени в ЗДДФЛ и ЗКПО, а именно – до 31 октомври 2023 г., уточниха от офиса на НАП в Кърджали.

За периода октомври-декември на 2023 г. и следващите тримесечия срокът за деклариране на данните от текущата счетоводна отчетност е до края на месеца, следващ тримесечието.

В данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО има още едно ново Приложения № 3, с което се декларират авторски и лицензионни възнаграждения, начислени и/или изплатени в полза на чуждестранни лица от държава-членка на Европейския съюз. То се подава веднъж годишно, заедно с декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за четвърто тримесечие на годината.

Арда нюз