Магията на Родопите отново събира млади художници и фотографи от цялата страна

Култура

За 16- та поредна година Община Кърджали и Общински детски комплекс обявяват провеждането на  Националният празник на детското изкуство „Вълшебният свят на Родопите”, посветен на 21 октомври – Деня на Кърджали.

Националната проява включва два конкурса: Национален конкурс за детска рисунка „Вълшебният свят на Родопите” и Национален конкурс по фотография   „Фотоприказки”.

Организатори са Министерство на образованието и науката, Национален дворец на децата, Регионално управление на образованието, Община Кърджали и Общински детски комплекс.

Проявата е включена в Националния календар на МОН за изяви по интереси на деца и ученици за учебната 2023/2024 г.

Националните конкурси имат за цел да откриват, популяризират и подпомагат развитието на детските таланти в областта на изобразителното изкуство и фотографията и да предоставят възможност за творческа изява на даровитите деца от цяла България.

Регламент за участие:

В Националният конкурс за детска рисунка „Вълшебният свят на Родопите” могат да участват деца и ученици на възраст от 6 до 19 г. Няма ограничение в техниката на рисуване.  Всяко дете може да участва в конкурса с не повече от 2 творби.  Размерите на  рисунката трябва да са 35/50 см. Оценка и класиране на участниците  ще се извърши в три възрастови групи:  6 – 10 г.; 11 – 14 г. и 15 – 19 г.

В Националният конкурс по фотография „Фотоприказки” могат да участват  ученици от  V до ХІІ клас в категориите „Художествена фотография“ и „Пейзаж и природа“. Учениците ще се състезават в две възрастови групи: V – VІІІ кл. и  ІХ – ХІІ кл.

Участието във фотоконкурса е индивидуално. Всеки ученик може да участва с черно-бели и цветни снимки до 5 броя с формат на фотографиите – най-малко 20/30 см.

Крайният срок за получаване на рисунките и фотографиите е 20.10.2023 г. в ОДК гр.Кърджали.

И в двата конкурса ще бъдат връчени специални награди и награди за І, ІІ и ІІІ място, които са осигурени от Община Кърджали.

Официалното откриване на изложбите и връчване на наградите на победителите ще се състои на  4.11.2023 г. от 17.30 часа в  ОДК  гр. Кърджали.