НСИ: Повече туристи в Кърджали през юни 2023г. в сравнение с миналата година

През юни 2023 г. в област Кърджали са функционирали 82 места за настаняване с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги и хижи. Броят на стаите в тях е 1 221, а на леглата – 2 517. В сравнение с юни 2022 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава със 17.1%, а на леглата в тях – с 14.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2023 г. е 12 656 и се увеличава с 0.2% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди се увеличава с 1.9%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намалява с 0.7%.

През юни 2023 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 42.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 31.2% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 57.3 и 68.8%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 45.2% от всички реализирани нощувки, следвани от Румъния – 21.0%, Германия – 7.5%, Гърция – 5.8% и др.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през юни 2023 г. в област Кърджали са 7 980 и нарастват със 7.3% в сравнение със същия месец на 2022 г. От всички пренощували лица 88.9% са български граждани, като по-голямата част от тях (64.8%) са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 1.7 нощувки. Пренощувалите чужди граждани са 886, като 58.0% от тях са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 1.6 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2023 г. е 16.8%. В местата за настаняване с 1 и 2 звезди е 14.7%, а в тези с 3 звезди – 23.6%. Общата заетост на леглата намалява с 2.5 процентни пункта в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през юни 2023 г. възлизат на 698.2 хил. лв., или с 3.4% повече в сравнение с юни 2022 година. Регистрирано е увеличение на приходите от чужди граждани с 4.3% и от български граждани с 3.3%.