СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград отбеляза Европейския ден на спорта

Спорт

Европейският ден на спорта в училище е ден, посветен на насърчаването на физическата активност сред учениците, като се залага на елементи на забавлението и се изпробват нови видове физическа активност и спорт, за да се повиши усещането за „принадлежност към училището“ за всеки участник.

Основната цел на събитието бе да се насърчи физическата активност сред учениците и да се  включват  колкото може повече млади хора.

Проведените множество спортни дейности се популяризираха физическото възпитание и спорта в училището. Създадоха се условия за забавление на младите хора чрез физическа активност и ги мотивира да са активни през целия ден. Съдейства за подобряване на здравето и благополучието, за засилване на  социалните умения сред учениците и тяхната мотивация за участие в различни инициативи.