ПГОД „Евридика“ приключи успешно участието си по програма Еразъм +

Заключителна среща по проект „Натурални и биосъобразни техники и продукти във фризьорството”, по програма Еразъм + 2021-1-BG01-KA122-VET-000019517

ПГОД „Евридика“ приключи успешно участието си  в още един международен проект, а учениците имаха възможност да създадат много нови приятелства и да преживеят много незабравими моменти в Испания.

Целите на проекта са повишаване на възможностите за трудова реализация. Професионалният опит в чужбина несъмнено е ценен принос към биографиите на участниците в практиката, също и разширяване спектъра от международни партньорства за обмяна на опит и добри практики с изявени фризьорски салони от други европейски страни.

Заключителната част по проект Еразъм+ 2021-1-BG01-KA122-VET-000019517 се  представи пред гости – директори на училища , представители на РУО- Кърджали.