ПГ,,Евридика“ приключи дейностите по НП ,,Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“

Общество

Професионална гимназия по облекло и дизайн ,,Евридика“ приключи дейностите по Национална програма на МОН и Министерството на отбраната ,,Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“ 2021.

Проектът цели да се засили интересът на учениците към историята, да се съхранят българските традиции, да се формират граждански ангажирани личности. Създаването на кът, посветен на историята и традициите на българската армия, организирането на викторина, изработване на брошури, програма по случай честването на 6 май и и др. са част от извършените по програмата дейности.