Женското дружество на ДПС в Джебел проведе отчетно-изборно събрание

Политика

Днес се проведе отчетно-изборно събрание на женското дружество на ДПС в Джебел. Избрано бе ново 5-членно ръководство с председател Елис Махмуд.

„Участвайте активно в инициативите на ДПС. Бъдете дейни, поставяйте си високи цели, реализирайте ги в името на по-доброто утре на Джебел. Пожелавам ви силно присъствие в следващия Общински съвет в Джебел“, с тези думи се обърна към присъстващите в събранието кметът на общината Неджми Али.

Визирайки бъдещия състав на разпоредителния орган на Джебел, кметът отбеляза, че в момента процентното съотношение мъже-жени в Общинска администрация е 65:35.